น้ำตกสุนันทา

น้ำตกสุนันทา

น้ำตกสุนันทา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
น้ำตกสุนันทา เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นซึ่งสวยงามมาก เกิดจากคลองปากเจา มี 3 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 1เป็นชั้นที่สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 70 เมตร และเป็นชั้นที่สวยงามมากที่สุด สายน้ำไหลจากหน้าผาชันลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างและไหลลงสู่ลำคลองกลาย ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญในเขตอำเภอท่าศาลา
 
น้ำตกสุนันทา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสภาพเป็นเทือกเขาต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำตกสุนันทาเป็นที่ตั้งของที่ทำการหลักของอุทยานแห่งชาติเขานัน มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์เลื้อยคลาน แมลงต่าง ๆ นก และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย สามารถจัดกิจกรรมล่องแพตามลำน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก
 
อุทยานแห่งชาติเขานัน ห่างจากอำเภอท่าศาลาประมาณ 25 กิโลเมตร อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 436 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำ
 
นอกจากนี้ยังมีอาณาเขตที่ครอบคลมุเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานันและเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแนวติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นป่าต้นน้ำของคลองหลายสายอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกสุนันทา, น้ำตกกรุงนาง, น้ำตกคลองปาว อุทยานฯมีสถานที่กางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯถึงจ.สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 ผ่าน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอกสักเข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยผ่าน อ.ขนอม อ.สิชล ถึงสี่แยกบ้านกลาย อ.ท่าศาลาถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม.ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน
 
จากกรุงเทพฯถึง จ.นครศรีธรรมราช แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 401 ผ่าน อ.ท่าศาลา ถึงหลักกิโลเมตรที่110 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม.ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน
 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญ่ จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆ จะมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นน้ำตกสุนันทาจากมุมสูงจากนั้นเส้นทางจะผ่านป่าดิบชื้น มีพืชพันธุ์มากมายให้ชมนานาชนิด เช่น พญาไม้หวายพวน เสม็ดเขา มหาสดำ และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้นเป็นเส้นทางที่จะพบเห็นความสวยงามของ “บัวแฉกใหญ่”ซึ่งเป็นเฟินดึกดำบรรพ์ 
 
มีอายุประมาณ 230 ล้านปี ตามปกติจะพบที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปแต่ที่นี้จะพบในระดับความสูงเพียง 400 เมตร แต่จะพบเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจายไปตามลาดของภูเขา
 
เดินตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลอ่าวไทยในยามฟ้าใสจะมองเห็นตัวเมืองท่าศาลาและอ่าวไทยได้อย่างชัดเจนเวลากลางคืนเห็นแสงไฟจากเรือประมงในทะเลกว้างใหญ่อีกด้านหนึ่งของจุดชมทิวทัศน์เป็นจุดชมลานมอสและลานบัวแฉก และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาสลับซับซ้อน ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวน้ำตกสุนันทา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
 
คำแนะนำในการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติยังไม่ที่พัก-บริการไว้บริการนักท่องเที่ยวมีแต่สถานที่กางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยวหากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติท่านต้องจัดเตรียมเต็นท์และอาหารไปเองรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่กางเต็นท์ขอให้ติดต่อสอบถามกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
Mobile Mobile: 0873865974
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกสุนันทา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)