อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณศรีธรรมาโศกราช บริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดแต่ก่อนตามตำนาน เมืองนครศรีธรรมราชกล่าวว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอื่นมาก่อน
 
ภายหลังเกิดไข้ห่าระบาดในเมืองนั้นจนทำให้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนต้องอพยพผู้คนที่เหลือตายลงเรือสำเภามาขึ้นที่หาดทรายแก้ว ได้ตั้งบ้านเมือง ณ ที่นั้น และขนานเมืองว่า"นครศรีธรรมราชมหานคร" เมื่อสร้างเมืองเสร็จ ก็ได้ก่อสร้างสถูปเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสาริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้น คือพระบรมธาตุเจดีย์ปัจจุบันนี้
 
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นจนกลายเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ตัวเมืองนครศรีธรรมราช หรือ "ตามพรลิงค์"ในยุคแรกที่มีการสร้างบ้านแปงเมืองนั้น
 
นักโบราณคดีเชื่อว่าน่าจะตั้งอยู่ที่บริเวณเมืองพระเวียง(ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน)  ทั้งนี้เพราะทำเลที่เหมาะในการติดต่อค้าขายทางทะเลมีลำน้ำที่สามารถออกสู่ทะเลได้ (คือคลองสวนหลวง คลองคูพาย และคลองท่าเรือ)
 
ทรงสร้างชุมชนขึ้นเป็นเมืองซึ่งนับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใหญ่โตเป็นที่สุดเพราะมีปัญหานานัปการในแง่สื่อสารทำความเข้าใจและวิธีการรวมกลุ่มชนอย่างยิ่งการที่สามารถรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วจัดการปกครอง และระบบสังคมเข้าเป็นเมืองได้ ย่อมนับเป็นความสามารถอย่างยิ่ง ชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่นี้เรียกว่า"นครศรีธรรมราช" ซึ่งแปลว่า"นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม"
Tag Tag: อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)