มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ประวัติมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตำนานสานต่อด้วยความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่ผ่านมา เรียกว่าอดีตจนถึงปัจจุบัน และไปภายหน้า เรียกว่าอนาคต ที่เรารวมกันเสริมสร้างความคิด พร้อมด้วยการกระทำ ปฏิบัติตามหลักการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่มีอยู่สู้กับสังคมนั้นก็คือ ความสำเร็จ
 
ที่สำคัญของบรรพบุรุษที่มีความมั่นคง ที่เป็นปึกแผ่นอย่างแน่นหนา เชิดชูของลูกหลาน และของปวงชนรุ่นหลังที่ยังอยู่ไปสู่ภายภาคหน้า เรียกว่าอนาคตไม่หมดสิ้นกลิ่นความดีที่มีอยู่นั้นตลอดไป ก็ขอย้อนหลังไปยังอดีตเป็นเวลา 42 ปีที่ผ่านมา เมื่อเวลา 07.30 น. ซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ขึ้น 9 ค่ำ ได้มีบุคคลสำคัญที่เป็นตัวหลัก พร้อมที่จะเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เต็มไปด้วยกำลังใจมี 21 คน ได้มารวมตัวกันวางศิลาฤกษ์สร้างมัสยิดขึ้นที่บ้านโล๊ะบาหรา หมู่ที่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนพื้นที่การปกครอง เป็นหมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ แทน
 
ผู้ก่อตั้งมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ในสมัยนั้น 1.นายย่าเหล กสิคุณ เป็นคนอาวุโสที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นคนในพื้นที่ให้ความนับถือ เคารพ เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้น 2.นายหมาดดี หนักแน่น เป็นคนกว้างขวาง เป็นคนเสียสละ ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด 3.นางสี้ด๊ะ ก๊กใหญ่ เป็นคนที่มีน้ำใจงดงาม เข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง และได้บริจาคที่ดินสมทบกับนายหมาดดี หนักแน่น เป็นเนื้อที่ 3 งาน 50 ตารางวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 นายหมาดดี หนักแน่น ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 1 งาน 50 ตารางวา 4.นายหมาดสาด ทิ้งอีด เป็นคนที่น่ายกย่อง เป็นผู้นำที่โดดเด่น พูดเสียงดังฟังชัด 5.นายแอ กสิคุณ เป็นนักต่อสู้ เดินหน้าแล้วไม่มีการถอยหลัง
 
6.นายบาว ก๊กใหญ่ เป็นที่มีความสามารถ ขยัน ละเอียดในการทำงาน 7.นายบ่าวนุ้ย ก๊กใหญ่ เป็นคนที่เข้าใจงานก่อสร้าง งานไม้ 8.นายสะอาด เชี่ยวชาญ เป็นผู้รับผิดชอบงานไม้ จากโครงสร้างของมัสยิด 9.นายเอียด หนักแน่น เป็นคนที่กว้างขวางในสังคมสมัยนั้น เป็นคนหางบประมาณ จากที่ต่างๆ 10.นายจรินทร์ ก๊กใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น เป็นคนที่มีความรู้ทางศาสนาระดับต้นๆ 11.นายแหม๊ะ ก๊กใหญ่ เป็นคนให้กำลังใจ ช่วยสนับสนุนในการหางบประมาณ 12.นายแดง หนักแน่น เป็นคนให้ความสนับสนุนตลอดไป
 
13.นายเสบ หนักแน่น เป็นคนที่ขยันหางบประมาณ 14.นายหมาดนุ้ย ก๊กใหญ่ เป็นคนเข้าใจงานก่อสร้าง งานไม้ 15.นายอ้น สาหัน เป็นบุคคลที่ชอบใช้แรงงาน 16.นายหำด๊ะ ชายพ่อ เป็นคนที่ชอบหางบประมาณ 17.นายแหม๊ะ วะเจดีย์ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง พูดจริง ทำจริง ทำงานประณีตฝีมือเยี่ยม เป็นคนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่านเสียงไพเราะ 18.นายบาวยาว ชายพ่อ เป็นที่พูดเสียงดัง ตรงไปตรงมา เป็นคนที่น่านับถือ ช่วยเหลือได้ทุกงาน 19.นายใบ หนักแน่น เป็นคนที่ถนัดในการตีกลองบอกเวลาละหมาด 20.นายส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ เป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และเป็นเบื้องหลังที่คอยติดตามเพื่อประสานงานให้ลุล่วง 21.นายโหยบ ปานะ ผู้อาวุโส มีความรู้ทางศาสนา เป็นบุคคลที่เสียสละทรัพย์สินในทางศาสนา และช่วยหางบประมาณจุนเจือมาตลอด เวลาผ่านไปประมาณปีเศษมัสยิดได้ก่อสร้างเสร็จ
 
และเริ่มเปิดดำเนินการเป็นทางการในการประกอบศาสนากิจขึ้น เป็นการถาวร จึงได้คัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดขึ้นมาบริหาร และตั้งชื่อมัสยิดว่า “มัสยิดสามัคคีพัฒนาบ้านโล๊ะบาหรา” คณะกรรมการมัสยิดสามัคคีบ้านโล๊ะบาหรา มีจำนวน 15 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายแหม๊ะวะเจดีย์ อีหม่าม ตำแหน่งประธาน นายจรินทร์ ก๊กใหญ่ บิหลั่น รองประธาน
 
นายส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ คอเต็บ รองประธาน นายแอ กสิคุณ นายทะเบียน นายหมาดสาดทิ้งอีด ปฏิคม นายห้าสัน เชี่ยวชาญเลขานุการ นายเสบ หนักแน่น รองปฏิคม นายหมาดดี หนักแน่น เหรัญญิก นายย่าเหล่ กสิคุณ ฝ่ายปกครอง นายบาว ก๊กใหญ่ ฝ่ายอาคารสถานที่ นายบาวนุ้ย ก๊กใหญ่ รองฝ่ายอาคารสถานที่ นายแหม๊ะ ก๊กใหญ่ กรรมการ นายหำด๊ะ ชายพ่อ กรรมการ นายไบ หนักแน่น กรรมการ นายแดงหนักแน่น กรรมการ นายโหยบปานะ กรรมการ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2514 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ รวมที่ดินมัสยิดทั้งหมด 2-1-50 ไร่
Tel Tel: 075684415
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา Map มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)