คลองหนองทะเล

คลองหนองทะเล

คลองหนองทะเล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
คลองหนองทะเล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเห็นว่าการล่องเรือชมทัศนียภาพคลองหนองทะเล เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 
และด้วยเอกลักษณ์ของคลองหนองทะเล มีความคดเคี้ยวน้ำไหลแรงในบางช่วง การล่องเรือปกติจะไม่เหมาะสมเท่ากับการล่องเรือแคนนู โดยมีระยะทางพายเรือประมาณ 1,500 เมตร โดยคิดค่าบริการครั้งละ 200 บาท
Tag Tag: คลองหนองทะเล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)