ชุมชนบ้านเกาะกลาง

ชุมชนบ้านเกาะกลาง

ชุมชนบ้านเกาะกลาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำกระบี่และทะเลอันดามัน บนเกาะนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพต่างๆ
 
และสามรถสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชน มีทั้งกลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเรือหัวโทงจำลอง กลุ่มน้ำพริก กลุ่มปลาเค็ม กลุ่มเรือหัวโทงรับจ้าง กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ฯลฯ พื้นที่บนเกาะนี้ใช้การเดินทางด้วยเรือเท่านั้น และบนเกาะสามรถเดินทางด้วยรถจักรยายนต์และรถจักรยานเท่านั้น
 
การเดินทาง สามารถเดินทางจากด้วยเรือหัวโทงรับจ้างจากท่าเรือธาราหรือท่าเรือเจ้าฟ้ามาที่ท่าเรือท่าเล บ้านเกาะกลาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนบ้านเกาะกลาง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)