บ้านคลองประสงค์

บ้านคลองประสงค์

บ้านคลองประสงค์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
ผ้าปาเต๊ะ ของบ้านคลองประสงค์เป็นที่รู้จักของชาวกระบี่และนักท่องเที่ยว ด้วยศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายที่สวยงามของเจ้าของผลงานที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้ผ้าปาเต๊ะของคลองประสงค์มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
การเดินทาง โดยทางเรือจากท่าเรือธารา-ท่าเล และรถรับจ้างจากท่าเลมายังบ้านคลองประสงค์
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านคลองประสงค์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)