ประติมากรรมเรือชีวิต

ประติมากรรมเรือชีวิต

ประติมากรรมเรือชีวิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประติมากรรมเรือชีวิต แสดงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวกระบี่ที่เกี่ยวข้องกับเรือ จำนวน 3 ลำ ลำที่ 1ได้แก่เรือหัวโทงที่เป็นวิถีขีวิตของคนในลุ่มแม่น้ำกระบี่ เป็นเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นพาหะขนส่งทางน้ำและปัจจุบันยังใช้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยและเรือหัวโทง
 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ลำที่ 2 เรือพระที่นั่งของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเสด็จเทียบท่าเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่เมื่อ พ.ศ. 2452 เรือลำที่ 3 เรือชาวต่างชาติที่ล่องข้ามมหาสุมทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเข้ามาค้าขายตามเส้นทางสายไหมที่กระบี่ในยุคอดีต
 
การเดินทาง โดยเครื่องบินและรถประจำทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดกระบี่
Mobile Mobile: 075620604
Tag Tag: ประติมากรรมเรือชีวิต
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)