อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ทรงมีพระราชดำริกับ นายเล็ก จินดาสงวน รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529 สรุปความว่า ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว เพื่อประโยชน์ต่อการอุปโภค-บริโภค ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 และเป็นแหล่งน้ำให้กับการประปาอำเภอคลองท่อมได้อย่างถาวร รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรได้ประมาณ 3,660 ไร่ด้วย
 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร และช่วยให้มีน้ำในการอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎร จำนวน 1,200 ครัวเรือน ในพื้นที่เพาะปลูก 3,660 ไร่ เพื่อแก้ไขปัยหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคของกำลังพลและครอบครัว ในค่าย ร.15 พัน 1 ประมาณ 1,000 คน ได้ในระยะยาว
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)