แนวป่าชายเลน

แนวป่าชายเลน

แนวป่าชายเลน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
แนวป่าชายเลน เริ่มตั้งแต่หมู่ที่ 5 บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านศาลาด่าน ผ่านบ้านบ่อแหน บ้านทุ่งส้าน ถึงบ้านทุ่งหยีเพ็งไปจรดเขตตำบลเกาะลันตาใหญ่ อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ชายเลนนานาชนิด อาทิ แสม โกงกาง ถั่ว จาก และเสม็ด เป็นต้น
 
ป่าเหล่านี้ นอกจากจะเป็นแหล่งผลิต กุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะ ลิงแสมที่มีชุกชุมอีกด้วย ดังนั้นการล่องเรือไปตามคลองเล็กคลองน้อยที่ร่มรื่นในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ ก็จะได้รับความอภิรมย์ไม่น้อย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: แนวป่าชายเลน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)