โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ซึ่งเป็นพื้นที่พระราชดำริในเขตโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีชายหาดยาวอากาศเย็น ร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล Map โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)