บ้านศรีรายา

บ้านศรีรายา

บ้านศรีรายา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Krabi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 24.00 น.
 
บ้านศรีรายา ตั้งอยู่ที่ 2 เดิมชื่อว่า “ปาตัยน์รายา” ซึ่งแปลว่าหาดทรายอันเป็นที่อยู่ของเจ้านาย เป็นชุมชนชายทะเลเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต สมัยที่เส้นทางคมนาคมทางบกยังไม่สะดวกสบาย
 
บริเวณนี้เป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าระหว่างเกาะภูเก็ตกับเกาะปีนัง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีนกับไทยมุสลิม ที่นี่อดีตเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมาเกือบ 100 ปี ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบล อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่
บ้านศรีรายา Map บ้านศรีรายา Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านศรีรายา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(20)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(36)

Islands Islands(23)

Other natural attractions Other natural attractions(8)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)