บ้านช่องสะท้อน

บ้านช่องสะท้อน

บ้านช่องสะท้อน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chumphon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านช่องสะท้อน ม.5 ต.บ้านควน แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน ชาวบ้านจะรวมใจเพื่อปกป้องรักษาป่า โดยใช้ฉันทามติของชุมชน โดยห้ามผู้ใดบุกรุก ซึ่งทำให้ป่าฟื้นคืน จนกลับมามีสินในป่าอีกครั้ง ทำให้ชุมชนต้องวางแผนการจัดการแบ่งทรัพยากรในป่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก ของป่า ที่มีอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
 
การเดินทาง เส้นทางถนนเอเชีย 41 แยกช่องสะท้อน 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ซอยบ้านชายเขา ระยะทาง 500 เมตร
Mobile Mobile: 0862836047
บ้านช่องสะท้อน Map บ้านช่องสะท้อน Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านช่องสะท้อน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(27)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(21)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(13)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)