ล่องแก่งละแม

ล่องแก่งละแม

ล่องแก่งละแม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chumphon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ล่องแก่งคลองละแม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ เริ่มจาก สะพานยวนไทร รอยต่อหมู่ที่ 18 ต.ละแม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด ถึง ฝายทุ่งสวรรค์ ระยะทาง ประมาณ 3 กม.ใช้เวลา 1.5 -2 ชั่วโมง ควมยากระดับ 1-3 ช่วงที่ 2 เริ่มจาก ฝายทุ่งสวรรค์ ไป เขาชะมด
 
ระยะทางประมาณ 2 กม. ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ความยากระดับ 2-4 ช่วงเวลาที่เหมาะสม เดือน สิงหคม ถึงเดือน มกราคม ของปีดไป(ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน) รายละเอียดสามารถสอบถามจากผู้ประกอบการได้
Tag Tag: ล่องแก่งละแม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(27)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(21)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(13)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)