วัดดอนสะท้อน

วัดดอนสะท้อน

วัดดอนสะท้อน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chumphon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนสะท้อน เป็นวัดโบราณมาแต่เดิมได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยหลวงพ่อทองพุทธะสะวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี  พ.ศ. 2466 โดยได้สร้างกุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486 ได้บูรณะวิหารปี  พ.ศ. 2482 สร้างอุโบสถหลังใหม่ในตำแหน่งของอุโบสถหลังเดิม
 
วัดนี้ได้รับการประกาศเขตวิสุงคามสีมา ปัจจุบันหลังคากุฏิได้เปลี่ยนแปลง กระเบื้องหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องลอนคู่สีแดง ส่วนสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ยังคงเดิม
วัดดอนสะท้อน Map วัดดอนสะท้อน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดดอนสะท้อน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(27)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(21)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(13)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)