อ่าวพนังตัก

อ่าวพนังตัก

อ่าวพนังตัก

Population Population: 143,165  Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chumphon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
อ่าวพนังตัก จากตัวเมืองไปตามถนน สามแก้ว ผ่านเข้า ต. นาชะอัง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึง อ่าวพนังตัก บริเวณ อ่าว กว้างขวางเต็มไปด้วย ทิว มะพร้าว ยังคงมีความงดงามตาม ธรรมชาติ เหมาะที่จะใช้เป็น สถานที่พักผ่อน ปลายอ่าว มีเนินเขา
 
จากจุดนั้นจะสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ เบื้องล่างได้ อ่าวพนังตัก เป็นแหล่งหอย ปู ปลา ชุกชุม และ เป็นบริเวณที่มี หาดทราย ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตา กรมประชาสงเคราะห์ ได้สร้าง สถานสงเคราะห์ คนชรา บ้านอู่ทอง พนังตัก เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณอ่าวแห่งนี้
อ่าวพนังตัก Map อ่าวพนังตัก Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Bays and Beaches Group: Bays and Beaches
Tag Tag: อ่าวพนังตัก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(27)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(21)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(13)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)