ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chumphon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
ยอดเขาพ่อตาโชงโดง พิชิตยอดเขาสูงเสียดฟ้า ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 1,000 เมตร อันบ่งบอกถึงความดึกดำบรรพ์ของพืชพรรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างทางเดินจะพบพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด
 
ศึกษาระบบนิเวศของป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนจากตีนเขาสู่ยอดเขาป่าดิบเขาและความแปลกตาของมอส เฟิร์น ที่ห่อหุ้มต้นไม้รับความอบอุ่นจากแสงแดดยามอาทิตย์อัสดง ณ อันดามัน สามารถกางเต็นท์ แขวนแปลพักแรมบนยอดเขาสูง สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 077-520075 และชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 077-520055
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ยอดเขาพ่อตาโชงโดง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(27)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(21)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(13)

Other natural attractions Other natural attractions(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)