ตราดรำลึก

ตราดรำลึก

ตราดรำลึก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 
ความสำคัญ เป็นวันที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดตราด พร้อมใจกันมาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ รัชกาลที่ 5
 
เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จังหวัดตราดตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงเล็งเห็นการณ์ไกล ได้พระราชทานดินแดนเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ และปัจจันตคีรีเขตต์แลกจังหวัดตราดคืนกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทย อีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 (พ.ศ.2449)
 
พิธีกรรม ในตอนเช้าวันที่ 23 มีนาคม จะมีการตั้งเครื่องเซ่นบวงสรวงดวงพระวิญญาณของรัชกาลที่ 5 โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีเตรียมการตั้งราชวัตร ฉัตรธง ศาลเพียงตาเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ราชวัตรฉัตร 6 ชั้น ประกอบด้วย ต้นกล้วย ต้นอ้อย มะพร้าวงอก
 
เครื่องบวงสรวงประกอบด้วย สุรา ไก่ต้ม บุหรี่ ข้าวสุก เป็ดต้ม กุ้งต้มยำ น้ำพริกเกลือ น้ำเปล่า หัวหมู น้ำชา น้ำอัดลมสีเขียว อย่างละ 1 ชุด ปูดำต้ม 1 ตัว ปลาช่อนแป๊ะซะ 1 ที่ กุ้งทะเลตัวใหญ่ต้ม 2 ตัว ซาแซ (หมู 3 ชั้น 1 ชิ้น, ปลาหมึกแห้ง 1 ตัว, ไข่ไก่ต้ม 2 ฟอง) เต้าเรี่ยว งาดำ งาขาว อย่างละ 1 ชุด ข้าวตอกดอกไม้ ถั่วงา (ใช้งาขาว) ระคนกันอยู่ในพานเดียวกัน หมากพลู กุ้งพล่าปลายำ 1 ชุด ขนมต้มขาวต้มแดง 1 ชุด ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมถ้วยฟู ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
 
เครื่องกระยาบวช ประกอบด้วย หัวมันต้ม หัวเผือกต้ม กล้วยบวชชี ฟักทองแกงบวด หัวมันเทศแกงบวด หัวเผือกแกงบวด บายศรีหลัก 9 ชั้น 2 หลัก, บายศรีพรหม 9 ชั้น 1 คู่, บายศรีเทพ 16 ชั้น 1 คู่, บายศรี 9 ชั้น 1 คู่, บายศรีปากชาม 1 คู่, พานพุ่มดอกไม้สด 1 คู่, เครื่องบูชาที่เป็นดอกไม้ธูปเทียน ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกกุหลาบสีชมพู 1 มัด ดอกบัวสัตตบงกช 1 มัด เทียนสีขาว 1 โหล เทียนเกลียว 1 คู่ ธูปหอม 2 ห่อ พวงมาลัยดอกมะลิ2 พวง
 
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวจังหวัดตราด 
Tag Tag: ตราดรำลึก
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)