มัสยิดนูรุ้ลการีม

มัสยิดนูรุ้ลการีม

มัสยิดนูรุ้ลการีม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดนูรุ้ลการีม มัสยิดนูรุ้ลการีม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23120 มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาน 60 กว่าปีมาแล้ว โดยอิหม่ามยูซุฟ มันจะหุนา เป็นผู้บุกเบิกและเป็นอิหม่าคนแรก สับบุรุษแยกตัวมาจากมัสยิดกุบรอบ้านน้ำเชี่ยว และมัสยิดนูรุ้ลมุบีนบ้านแหลมทองหลาง ช่วงนั้น ต.แหลมงอบ (หมู่บ้านยายม่อม)แห่งนี้มีมุสลิมอยู่ประมาณไม่ถึง 10 หลังคาเรือน
 
หลังจากนั้นก็มีมุสลิมอพยพมาจาก ฉะเชิงเทรา อยุธยา กรุงเทพฯ และอื่นๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้หลังจากสิ้นท่านอิหม่ามยูซุฟ มันจะหุนา ก็ได้มีการแต่งตั้งให้อิหม่ามยูซูฟ สลาม เป็นอิหม่ามคนต่อมา ซึ่งเดิมท่านเป็นคนจังหวัดสตูล ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในตำบล แหลมงอบแห่งนี้ท่านเป็นทั้งครูและอิหม่าม
 
แต่เดิมที่ตั้งของมัสยิดนูรุ้ลการีมหลังเก่านั้นจะอยู่อีกฝั่งคลอง เป็นมัสยิดหลังเล็กๆสร้างด้วยไม้ มัสยิดหลังเก่าตั้งอยู่ติดกับทะเล ห่างจากทะเลประมาณ 3-4 วา เนื่องจากตั้งอยู่อีกฝั่งนึง การเดินทางไปมัสยิดจึงค่อนข้างลำบาก และสถาพพื้นที่ก็ไม่เอื่ออำนวยเกิดปัญหาน้ำเซาะตลิ่งพัง หลังจากนั้นจึงย้ายมาสร้างที่ใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2512 ในสมัยอิหม่ามสุรินทร์ ยิหวาซอล
 
ซึ่งเป็นอิหม่ามคนที่ 3 ในครั้งแรกสร้างเป็นบะแลไม้อยู่มาประมาน 6 ปี หลังจากนั้นจึงสร้างเป็นตึกสองชั้น ส่วนล่างเป็นปูนส่วนบนเป็นไม้ หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นอีก เนื่องจากปลวกกัดกินส่วนที่เป็นไม้อยู่เรื่อยๆประมาณ 10 กว่าปี หลังจากนั้นก็มีการรื้อและสร้างบะแลหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนอีกครั้ง
 
ต่อจากนั้นก็มีผู้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อสร้างเป็นมัสยิดหลังใหม่เมื่อปี 2544 ผู้บริจาคส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ เช่น ตระกูลนานา บุญมาเลิศ แฉล่มวารี แดงบุหงา แมนนานา และผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆอีก หลังจากนั้นก็เริ่มระดมทุนเรื่ยมมาจนกระทั่งสร้างเสร็จสมบรูณ์อย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อปี 2551 อิหม่ามคนปัจจุบันคือ อิหม่ามอับดุลเลาะห์(ณรงค์) เจ๊ะเซ็น มัสยิดนูรุ้ลการีมแห่งนี้ได้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนบริเวณหมู่บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบแห่งนี้มากมาย เช่น
 
- รนรงค์ผลักดันให้นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญได้มีการคลุมหิญาบ เนื่องจากก่อนหน้านี้ครูในโรงเรียนต่างๆต่อต้านในเรื่องการคลุมหิญาบมาก จนกระทั่งปัจจุบันนี้เด็กผู้หญิงในโรงเรียนสายสามัญได้รับอนุญาตให้คลุมหิญาบ โดยหมู่บ้านยายม่อมเป็นแกนนำ จากนั้นก็มีหมู่บ้านอื่นๆเช่นบ้านน้ำเชี่ยวเริ่มทำตาม
 
- อนุรักษ์ผืนป่าชายเลน ทางมัสยิดและชาวบ้านจะกันปลูกป่าชายเลนทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย และรณรงค์การอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้าน ที่ผ่านมามีหลายองค์กรเข้ามาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในหมู่บ้านยายม่อมแห่งนี้ เช่น สสม.
 
- อนุรักษ์ประมงชายฝั่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่อณุญาติให้เรือใหญ่เข้ามาในพื้นที่หากมีเรือใหญ่เข้ามาทางมัสยิดและชาวบ้านจะร่วมกันเดินเรื่องสู่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรต่อไป
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดนูรุ้ลการีม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)