น้ำตกห้วงน้ำเขียว

น้ำตกห้วงน้ำเขียว

น้ำตกห้วงน้ำเขียว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกห้วงน้ำเขียว เส้นทางสายนี้จะมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของ อ.เกาะกูดมาก เนื่องจาก 2 ข้างทางจะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 500 ปี เช่น ต้นมะค่ายักษ์ และต้นไทรใหญ่ โดยต้องใช้คนโอบกว่า 10 คน
 
นอกจากนี้แล้ว ก็มีต้นไม้อายุ 30-40 ปีอีกว่า 10 ชนิด ยืนตระหง่านอยู่ให้เห็นกันตลอดเส้นทาง และที่ปลายทางของถนนสายนี้ คือน้ำตกห้วงน้ำเขียว ซึ่งเป้นธารน้ำตกและแอ่งน้ำขนาดใหญ่
 
การเดินทาง โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 4กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างเส้นทางมีพันธุ์ไม้ต่างหลากหลายชนิด
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกห้วงน้ำเขียว
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)