ต้นมะค่า 500 ปี และไทรยักษ์

ต้นมะค่า 500 ปี และไทรยักษ์

ต้นมะค่า 500 ปี และไทรยักษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ต้นมะค่า 500 ปี และไทรยักษ์ มะค่ายักษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงถึงกว่า 40 เมตร และมีขนาดเส้นรอบวงกว่า 12 คนโอบ อายุไม่ต่ำกว่า 500 ปี ต้นไทรใหญ่ มีขนาดลำต้นกว่า 10 คนโอบ สูงกว่า 30 เมตร และมีรากที่แผ่ขยายรอบโคนต้นเป็นวงกว้างเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
 
การเดินทาง เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใช้เส้นทางน้ำตกห้วงน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สำหรับมะค่ายักษ์ และ 2กิโลเมตร สำหรับไทรใหญ่
Mobile Mobile: 0817624360
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ต้นมะค่า 500 ปี และไทรยักษ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)