ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาของนักศึกษา เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ ม.2 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
 
กิจกรรมภายในประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน และนั่งเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่า ปัจจุบันได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเดินทางมาศึกษาดูงานสำหรับคณะที่สนใจที่จะพักแรมค้างคืน จะมีบริการสถานพักแรมของชุมชนไว้บริการพักแรมแบบโฮมเสย์ ติดต่อได้ที่ 089-542 8925
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)