วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)

วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)

วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sa Kaeo attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชนะไชยศรี หมู่ 9 บ้านเจริญสุข ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอรัญประเทศ เดิมชาวบ้านเรียก วัดเกาะ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นหลังจากที่บรรพบุรุษของชาวไทยญ้อ อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณ อ.อรัญประเทศ
 
อุโบสถของวัดชนะไชยศรีเป็นอุโบสถที่สร้างตามคติความเชื่อแบบไทยลาวดั้งเดิม โดยมีขนาดและสัดส่วนที่งดงาม อุโบสถแห่งนี้ชาวอรัญประเทศได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2545:99)
 
การเดินทาง เดินทางด้วยรถส่วนตัว ตามถนนทางหลวงหมายเลข 3067
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) Map วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(8)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)