บ้านชัยพัฒนา

บ้านชัยพัฒนา

บ้านชัยพัฒนา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sa Kaeo attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค บ้านชัยพัฒนาเริ่มต้นจากครอบครัวของ นางมุด ซื่อสัตย์ ซึ่งมีใจรักงานด้านศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะเรื่องการจักสาน เพื่อต้องการหาความรู้ความชำนาญ จึงได้ร่วมรับการฝึกอบรมด้านจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากคุณยายปราณี บริบูรณ์ ซึ่งมีความชำนาญด้านการจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค
 
จากนั้นจึงได้นำความรู้ด้านการจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิคมาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนบ้าน และละแวกใกล้เคียง ทำหมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง การก่อตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับการสนับสนุน แนะนำ ส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และคณะกรรมการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
 
ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล เกษตรอำเภอ อบต.และพัฒนากรประจำตำบล ตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้านชัยพัฒนา โดยใช้วิธีการรวมกลุ่ม การประชาคมจัดตั้งกลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน และตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มได้ และได้รับงบประมาณจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อนำไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการระยะเริ่มแรก ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 18 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 51 คน
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข305 ผ่านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรีไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ผ่านอำเภอเขาฉกรรจ์ ระยะทางประมาณ 296 กิโลเมตร
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านชัยพัฒนา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(8)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)