โพธิวิชชาลัยสระแก้ว

โพธิวิชชาลัยสระแก้ว

โพธิวิชชาลัยสระแก้ว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sa Kaeo attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โพธิวิชชาลัยสระแก้ว สถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ของไทยที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาแนวคิดอื่นๆ ผลิตคนเพื่อออกไปแก้ปัญหาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม เน้นการเรียนการสอนที่เข้าถึงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริง
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ คือเดินชมฐานการเรียนรู้ป่าชื้นริมห้วย และฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โพธิวิชชาลัยสระแก้ว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(8)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)