สวนของพ่อ

สวนของพ่อ

สวนของพ่อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sa Kaeo attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนของพ่อ แปลงสาธิตการเกษตร สวนผลไม้นานาชนิดตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย ลิ้นจี่ มะขาม มะม่วง ขนุน กระท้อน มะยงชิด มะปราง และไผ่ นอกจากการเดินชมสวนแล้ว
 
ผู้ที่สนใจสามารถขอความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ และมีกล้าไม้แจก ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: สวนของพ่อ
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(8)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)