สวนพฤกษาศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้อ่างฤาไน

สวนพฤกษาศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้อ่างฤาไน

สวนพฤกษาศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้อ่างฤาไน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sa Kaeo attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เนื่องในโอกาสกรมป่าไม้ครบรอบ 100 ปี โดยใช้พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จำนวน 5,545 ไร่ บริเวณ ด้านข้างเขาตะกรุบ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพรรณไม้ ของภาคตะวันออก เพื่อการศึกษาวิจัยทางพฤกษ ศาสตร์และเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ
 
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นภูเขาหินทรายสลับกับที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง ระดับความสูง 300 เมตร จนถึงยอดเขาตะกรุบที่สูงประมาณ 760 เมตร สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นสภาพป่าส่วนใหญ่ของป่ารอยต่อ 5 (6) จังหวัด ของภาคตะวันออกได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว (ปราจีนบุรี) และฉะเชิงเทรา พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้งเช่น ตะแบกใหญ่ ยางนา มะค่าโมง ตะเคียนทอง กระทุ่มน้ำ คอแลน พิกุลป่า กระบก สมพง กระบาก และกระท้อน เป็นต้น
 
จุดเด่นที่น่าสนใจ น้ำตกเขาตะกรุบ แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้และเฟิน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: สวนพฤกษาศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้อ่างฤาไน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(8)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)