ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง

ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง

ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Rayong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เดือนสาม
 
ความสำคัญ ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง มี 2 อย่าง คือทำบุญเพื่อขอฝน และทำบุญลาน (ทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวหลาม)
 
พิธีกรรม การทำบุญเพื่อขอฝน เล่ากันว่าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลต้องมีการทำบุญเพื่อขอฝน โดยเลือกสถานที่ที่ชาวบ้านไปมาสะดวกและเป็นศูนย์กลางของประชาชน ตั้งศาลเพียงตาและปักฉัตร นำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปปลาช่อน 2 ตัว เอาวางไว้บนบ่อน้ำหรือแอ่งเก็บน้ำที่ขุดขึ้นใกล้ ๆ แต่บางแห่งก็ตัดพิธีนี้ออกไปจัดเหมือนทำบุญธรรมดา นิมนต์พระมาสวดมนต์เย็น แต่ต้องมีการขอฝน มีชาวบ้านเรียกว่า คาถาปลาช่อน รุ่งเช้าชาวบ้านก็นำสำรับอาหารไปถวายพระ เมื่อฉันเสร็จให้พรและสวดคาถาขอฝนอีกก็เสร็จพิธี
 
การทำบุญลาน คือ การทำบุญที่ลานนวดข้าวถือเป็นการทำบุญข้าวใหม่ประจำปี โดยประมาณเดือนสาม ดังนั้นจึงเรียกอีกชื่อว่า ทำบุญเดือนสาม คือเมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะกำหนดวันทำบุญ นิยมเลือกทำที่ลานชายทุ่ง และอยู่ในชุมชนหนาแน่น แล้วไปนิมนต์พระที่วัดในหมู่บ้านของตนมาเจริญพระพุทธมนต์เย็นและฉันเช้า
 
ในวันเจริญพระพุทธมนต์เย็นนั้นชาวบ้านจะนิยมทำข้าวหลาม (เผาข้าวหลาม) เพราะข้าวหลามเป็นข้าวใหม่แต่ละบ้านจะเผากันมาก คือทำแจกจ่ายลูกหลานและนำไปทำบุญข้าวเปลือกด้วย ถือว่าเป็นการบูชาพระคุณแม่โพสพ ในตอนเช้าชาวบ้านก็จะนำสำรับกับข้าวพร้อมข้าวหลาม ข้าวเปลือกถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จก็จะให้พรเป็นอันเสร็จพิธี ประเพณีทำบุญกลางทุ่งแสดงให้เห็นถึงการนึกถึงบุญคุณ เป็นการบูชาพระคุณแม่โพสพ
Tag Tag: ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(17)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)