ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม

ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม

ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Rayong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม 199 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.พลงตาเอี่ยม เป็นตลาดจำหน่ายผลไม้่และสินค้าพื้นเมือง ช่วงระหว่างเืดือนเมษายน - มิถุนายน ของทุกปี อาทิเช่น นั่งรถไฟชมสวนผลไม้และชิมผลไม้สดๆจากต้น การประกวดผลไม้ การแข่งขันแปรรูปผลไม้ การแสดงจากแม่บ้าน ฯลฯ
 
การเดินทาง ถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง ระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 170 กม.
Suburban Living Category: Suburban Living
Local Market Group: Local Market
Tag Tag: ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(17)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)