ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Rayong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ม.6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง หน่วยงานที่ให้บริการด้านการเกษตรที่รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายได้แก่ 1.โครงการชลประทานจังหวัดระยอง 2.สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3.ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 4.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) 5.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง 6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง หน่ายงานต่างๆยังพร้อมที่จะต้อนรับประชาชน เกษตรกร และคณะที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน
 
การเดินทาง อ่างเก็บน้ำดอกกลาย ตั้งอยู่ในอำเภอปลวกแดง ริมทางหลวงหมายเลข 3191 ห่างจากตัวเมืองระยอง 35 กิโลเมตร เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไป และเป็นที่ตั้ง ของโครงการ ศูนย์บริการ พัฒนาปลวกแดง ตามพระ ราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี มุ่งให้ความรู้ ด้านการพัฒนา การเกษตร และศิลปาชีพพิเศษ แก่ราษฎร
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง Map ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(17)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)