ขึ้นจองปีใหม่

ขึ้นจองปีใหม่

ขึ้นจองปีใหม่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ยาวนานไปถึง 1-2 สัปดาห์
 
ความสำคัญ เป็นงานประเพณีทำบุญในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์
 
พิธีกรรม ก่อนวันที่ 13 จัดเตรียมเครื่องไทยทาน อาหาร ขนมหวาน ทำความสะอาดบ้าน วันที่ 15 เช้ามืดประกอบพิธีกั่นตอหรือขอขมาบิดามารดา ตอนสายไปทำบุญที่วัดถวายเครื่องไทยทาน อาหาร ขนมหวานดอกไม้ ธูปเทียน ฟังพระธรรมเทศนา
 
เสร็จแล้วขอขมาพระสงฆ์ ลงจากวัดเล่นสงกรานต์สาดน้ำ เล่นหมากนิมหมากข่าง จากนั้นไปกั่นตอญาติผู้ใหญ่ที่เคารพในหมู่บ้าน ร่วมกันไปกั่นตอพระสงฆ์ ญาติผู้ใหญ่ที่ต่างหมู่บ้าน เสร็จแล้วกลับมาร่วมกันทำความสะอาดวัดในหมู่บ้าน
 
การทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล การขอขมาพระสงฆ์และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขออโหสิสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา ใจ และให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า
Museums Group: Museums
Tag Tag: ขึ้นจองปีใหม่
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)