บ้านศิลปินแห่งชาติ

บ้านศิลปินแห่งชาติ

บ้านศิลปินแห่งชาติ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบันที่อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ 3ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054-741741
 
ประวัติพ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้านขับซอ)ปี พ.ศ 2538 เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2497 ที่บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอเมืองน่าน (ปัจจุบัน คือ อ.ภูเพียง ) จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2480 เริ่มศึกษาดนตรีพื้นบ้านจาก พ่อครูไชยลังกา เครือเสน (ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2530) ใช้เวลา 7 ปี สามารถขับซอได้เอง
 
ขณะนั้นอายุได้เพียง 13 ปี จึงได้ติดตาม พ่อครูไชยลังกา ไปขับซอในงานมงคลต่าง ๆ สามารถแต่งเนื้อร้องเพลงซอได้เอง ทั้งยังสามารถบรรเลงดนตรี สะล้อ ปิน ได้เป็นอย่างดีด้วย พออายุได้ 20 ปี พ่อครูคำผายจึงขอลาพ่อครูไชยลังกา ออกมาตั้งคณะวงซอ เป็นของตนเอง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่มีความสนใจในด้านการขับซออีกเป็นจำนวนมาก จึงสามารถอนุรักษ์ สืบทอด ดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ปิน อยู่คู่เมืองน่านมาจนถึงปัจจุบันนี้
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านศิลปินแห่งชาติ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)