สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 45 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่สวยงามแบบธรรมชาติ มีบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยว และมีดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขา และภูเขา อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปีมี อุณหภูมิเฉลี่ย 19.9°C มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน เมษายน เฉลี่ย 27.4° C และต่ำที่สุดในเดือน ธันวาคม และมกราคม เฉลี่ย 12.6° C
 
ลักษณะพืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานเป็นป่าดิบเขาประกอบไปด้วย ไม้ก่อชนิดต่าง ๆ จำปีป่า เหมือดคน และมณฑา และพื้นที่สวนป่าซึ่งเดิมเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตร โดยชาวเขาเผ่าม้งขุนสถาน
 
จนกระทั่งดินเสื่อมค่าลง จึงถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นไร่ร้าง มีหญ้าคาขึ้นปกคลุม จึงได้มีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ชนิดไม้ที่ปลูก คือ ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส และสนสามใบ แต่ความต้องการที่ดินในการยังชีพยังมีแนวโน้มสูง พื้นที่ป่าดิบเขาดั้งเดิมจึง ถูกแผ้วถางลงเป็นจำนวนมาก เพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ท้อ กะหล่ำปลี
 
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน เที่ยวชมบรรยากาศแบบธรรมชาติอยู่ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน -เดือน กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวไปจำนวนมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งกำลังบานสะพรั่ง สวยงาม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน Map สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน Map
Educational Places Category: Educational Places
Tag Tag: สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)