วัดบ้านดอนมูล

วัดบ้านดอนมูล

วัดบ้านดอนมูล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วิหารไทลื้อวัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อ พ.ศ.2375 และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2380 สร้างโดยเจ้าหลวงอนุภาพ มีพระปัญญาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.2400 ได้สร้าง พระประธานและตกแต่งฐานชุกชีมีพระทอง เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเพื่อ พ.ศ.2471 ได้เปลี่ยนไม้แป้นเกล็ด มุงหลังคาใหม่ มีพระสอนเป็นเจ้าอาวาส
 
เมื่อพ.ศ.2490 พระบุญเปล่ง คำยวง เจ้าอาวาส นายผ่อง หน่อคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายวงศ์ นันท์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ร่วมกับราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน ได้ร่วมกันบูรณะพระวิหารครั้งใหญ่ คือ ได้เปลี่ยนไม้แป้นเกล็ดมุงหลังคาใหม่หมดทั้งหลัง เปลี่ยนเสาไม้ที่ชำรุดเป็น เสาก่ออิฐถือปูน เหลือไว้เพียง 2 ต้นที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการเจาะช่อหน้าต่างให้กว้างอีกเล็กน้อย (เดิมหน้าต่างกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร) ปิดประตูนาคด้านหลังวิหาร (เดิมที่วิหารนี้มี 3 ประตู) ให้เหลือเพียง 2 ประตู และได้ตกแต่งพระประธานทำดาฝ้าเพดาน ซุ้มพระประธาน
 
การบูรณะครั้งนี้แม้จะทำเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบูรณะมาแต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะไทลื้อเดิมไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา เมื่อ พ.ศ.2529 วิหารไทลื้อหลังนี้ได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสาไม้ 2 ต้น ที่คงไว้เมื่อคราวบูรณะครั้งก่อนได้ทรุดลงเล็กน้อย หลังคารั่ว ผนังข้างทรุดแยกออกจากกัน
 
จึงได้เทคอนกรีตเสริมฐานเสาไม้ดังกล่าวเปลี่ยนแป้นเกล็ดหลังคาทั้งหมด เทคอนกรีตเสริมฐานรอบพระวิหาร มีนายปั่น บุญมา เป็นช่างผู้ดำเนินการบูรณะ นายสวัสดิ์ หน่อคำ กำนันตำบลศรีภูมิ ท่านพระอธิการอุดม ปภสโร เจ้าอาวาส เป็นผู้อำนวยการบูรณะ วัดดอนมูลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 103 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2543
 
การเดินทาง จากตัวเมืองน่านโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน - ทุ่งช้าง) เมื่อถึงบ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือ ประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อสุดเส้นทางแล้วแยกไปทางขวามือ ประมาณ 500 เมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือ ประมาณ1 กิโลเมตร ก็จะถึงวิหารไทลื้อ ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ ของบ้านดอนมูล
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ้านดอนมูล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)