มัจฉาธารา

มัจฉาธารา

มัจฉาธารา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัจฉาธารา เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ออกกฎระเบียบห้ามจับปลาจึงทำให้ปลามีมากขึ้นทุกปี การเดินทางเข้าชมสะดวก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวง ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: มัจฉาธารา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)