ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ดอยผาม่าน ผาม่านเป็นผืนป่ากว้างใหญ่กว่า 8 ตารางกิโลเมตร และบนยอดดอยผาม่านมีรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีประวัติและมีความเชื่อว่าเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้เสด็จโปรดสัตว์และมนุษย์ครั้งนั้น ซึ่งเป็นรอยที่ 4 และเป็นรอยเท้าข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า บนยอดดอยผาม่านนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 – 700 เมตร การเดินทางจะต้องเดินเท้าจากแก่งสะม้าเก้าบั้งขึ้นเขา ประมาณ 2 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ภูผาม่าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)