วัดอรุณศรี

วัดอรุณศรี

วัดอรุณศรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรุณศรี ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านทุ่งผง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 6 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเวียงสา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
 
วัดอรุณศรี สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2474 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร วัดอรุณศรี มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฎิสงฆ์ 1 หลัง และปูชนียวัตถุอื่น ๆ ปัจจุบันมี พระครูวิสุทธิ์นันทคุณ เป็นเจ้าอาวาส
วัดอรุณศรี Map วัดอรุณศรี Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอรุณศรี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)