ชนเผ่าตองเหลือง

ชนเผ่าตองเหลือง

ชนเผ่าตองเหลือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชนเผ่าตองเหลือง เผ่าตองเหลือง เรียกชื่อเชื้อชาติของตนเองว่า “บลาบรี” มีความหมายว่า “คนป่า” สำหรับคนว่า “เผ่าตองเหลืองนั้น” เป็นชื่อเรียกของชาวบ้านทางภาคเหนือ ที่ใช้เรียกชุมชนนี้เพราะชุมชนนี้มีพฤติกรรมเร่รอนหรือเสาะหาแหล่งอาหาร
 
โดยการล่าสัตว์และเก็บพืชผลตามธรรมชาติที่ต่าง ๆ โดยการสร้างเพิงพักด้วยใบตอง เป็นที่อยู่อาศัยระหว่างที่หาอาหารอยู่ในป่า เมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นมีอาหารไม่เพียงพอก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อหาอาหารต่อไป
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชนเผ่าตองเหลือง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)