วัดเมืองราม

วัดเมืองราม

วัดเมืองราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองราม ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 1 ไร่ 62 ตารางวา วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณ สร้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2317
 
มีแสนเมืองปงสนิท เป็นผู้สร้างวิหารขึ้นหลังหนึ่งกว้าง 9 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาเป็นรูปมณฑป มุงด้วยไม้เกล็ดสัก ข้างในวิหารมีถ้ำเทียนก่อด้วยอิฐ กว้าง 1 เมตร 31 นิ้ว สูง 3 เมตร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในถ้ำ หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูง 39 นิ้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ปัจจุบันมี พระครูสิรินันทสุธี เป็นเจ้าอาวาส
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเมืองราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)