วิหารโบราณล้านนา

วิหารโบราณล้านนา

วิหารโบราณล้านนา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วิหารโบราณล้านนา ตั้งอยู่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ต.ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน สันนิษฐานว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2425 ได้รับการปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2469 วิหารวัดต้นแหลง เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านไทลื้อ ซึ่งค่อนข้างหายาก
 
และหลงเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน นับเป็นแหล่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นเมือง กรมศิลปกร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดของเขต เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 123 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2523
วิหารโบราณล้านนา Map วิหารโบราณล้านนา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: วิหารโบราณล้านนา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)