ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน

ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน

ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2512 ประมาณเดือนพฤศจิกายน บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด ได้เริ่มเปิดทำการบินขึ้น-ลง ที่ท่าอากาศยานน่าน ปัจจุบัน บริษัทการบินไทย จำกัด ได้ทำการบินในเส้นทางต่างๆ ไปยังจังหวัดน่าน แต่เดิมใช้เครื่องโบอิ้ง 737-400 ทำการบิน แต่เนื่องจากผู้โดยสารได้ลดลง ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวจะต้องบินไปลงที่ท่าอากาศยานแพร่ ซึ่งทางวิ่งไม่สามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ได้ ดังนั้น บริษัทการบินไทย จำกัดจึงได้ใช้เครื่องบิน ATR 72 ขนาด 64 ที่นั่ง มาให้บริการแทน
 
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน เครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด และของบริษัทการบินลาว ขณะรอรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานน่าน
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางท่าอากาศยานน่านจัดทำไว้ในบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าก็คือ ข้อมูลแสดง รายชื่อโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เส้นทางการบิน เชื่อมระหว่างท่าอากาศยานน่าน ไปยัง หลวงพระบาง และเวียดนาม เที่ยวบินแรก ระหว่างหลวงพระบาง มายังท่าอากาศยานน่าน ได้เปิดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2544 ผู้โดยสารจากประเทศไทยจะเดินทางไปยังหลวงพระบางได้อีกทางหนึ่ง และผู้โดยสารจากหลวงพระบาง สามารถเดินทางมาที่น่าน และตรงเข้ากรุงเทพฯได้โดยสะดวก
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน Map ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน Map
Tag Tag: ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)