คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน ลักษณะเป็นบ้านสถาปัตยกรรมพื้นบ้านผสมผสานกับรูปแบบทางตะวันตกที่นิยมสร้างกันมากในสมัยร.5 ภายนอกตัวอาคารบ้านประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายต่างๆ สวยงามมาก
 
จากประวัติเจ้าราชบุตรหลังที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่ หลังเดิมนั้นสร้างขึ้นโดยเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ กับเจ้าแม่ศรีโสภา เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปประทับที่หอคำ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านปัจจุบัน) การก่อสร้างคุ้มหลังเดิมสร้างปีท.ศ.2446 เป็นคุ้มที่พำนักจนถึง พ.ศ.2484 รวม 38 ปี ต่อมาเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) พระโอรสของเจ้ามหาพรหมสุธาดาฯ ได้รื้อถอนคุ้มหลังเดิมและสร้างขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2484
 
สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2485 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสภาพในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเก่า และทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากขาดการดูแลรักษา (สัมภาษณ์เจ้าสมปรารถนา สุริยา เจ้าของบ้านเมื่อ 11 กันยายน 2540)
คุ้มเจ้าราชบุตร Map คุ้มเจ้าราชบุตร Map
Tag Tag: คุ้มเจ้าราชบุตร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)