วัดกลาง

วัดกลาง

วัดกลาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.

วัดกลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จากประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดน่านสืบความได้ว่า ชุมชนแห่งนี้

มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว ณ หมู่บ้านป่ากล้วย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของสุสานบ้านกลางในปัจจุบัน ต่อมาได้มีผู้คนอพยพหนีภัยสงครามจากเมืองน่าน มาสมทบเพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนเริ่มเกิดความเข้มแข็ง จึงได้มีการตั้งวัดประจำหมู่บ้านขึ้นในปีพ.ศ.2420 โดยมีพระครูบาคัมภีร์รส และออกแสนยาเป็นผู้เริ่ม ด้วยเหตุที่วัดตั้งอยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้านอื่นๆ อีกหลายหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า "วัดกลาง"
สิ่งที่น่าสนใจภายใจวัดนี้
 
1. อุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสามกษัตริย์มัชฌิมงคลเขมาราม(หลวงพ่อสามกษัตริย์) ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ สร้างขึ้นด้วยโลหะสามชนิดคือ ทอง นาค เงิน พระอุณาโลมประดับพลอย บุษราคัม เป็นศิลปะสกุลช่างสุโขทัยที่เราถือกันว่าสวยงามยิ่ง หน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูงรวมฐาน 34 นิ้ว
 
2. พระบรมสารีริกธาตุ ม.ร.ว.หญิงนันทาและ ม.ร.ว.หญิงใหญ่ สนิทวงศ์ ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุและตลับเงินตราพระราชลัญจกร สมัย รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยกรักงาช้าง บาตรเงินลงยาตราคชสีห์ พานเงินลงยา ตราคชสีห์ พานทองลงยาตราคชสีห์และพระเจดีย์ทองคำ แด่พระโสภิตวิริยาลังการ ตั้งแต่เมื่อครั้งอุปสมบท พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกต หน้าตักกว้าง  5 นิ้ว อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันได้สร้างมณฑปศิลปะรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐาน
 
3. พระเจ้าทองทิพย์ บรมศาสดาอนาวรญาณ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา แบบเมืองน่าน พร้อมทั้งยังมีการสร้างอาคารหอพิพิธภัณฑ์พระ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและโบราณวัตถุต่างๆ
 
4. วิหารล้านนา เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ศิลปะล้านนา, พระพุทธรูปสิงห์ 1 โบราณเนื้อสำริดและพระพุทธรูปไม้จำหลัก เนื้อหอมชนิดต่างๆ จำนวน 28 องค์ อีกทั้งยังเป็นที่อนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารสกุลช่างชาวบ้านล้านนาเฉพาะถิ่น  พร้อมทั้งภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง หงส์หินและเล่าเรื่องเมืองน่านถูกเผา
 
5. หลวงพ่อขาว เป็นพระประธานคู่วัดกลางมาแต่โบราณ เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาสกุลช่างชาวบ้านมีอายุมากกว่า 300 ปี
 
6. พระธาตุมัชฌิมาเป็นพระเจดีย์ ที่สร้างจากศรัทธาอันบริสุทธิ์ ของคุณอมร และคุณพวงผกา ตั้งบรรยงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยส่วนแรกบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุบางส่วน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนที่สองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระพุทธเอาว์กะนะ สร้างจากไม้พระยางิ้วดำ ล้ำค่า และส่วนที่สามบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้
 
วัดกลาง มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ จัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จะมีการสรงน้ำและจัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจและศรัทธาของชาวบ้าน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5479 8702
Website Website: www.watklang.org
Tel Tel: 054798702
วัดกลาง Map วัดกลาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดกลาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)