พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอนาหมื่น และเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ่อแก้ว (วัดนาหวาย)
 
ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะประกอบไปด้วยคำภีร์ ใบลาน ปับสา พระพุทธรูปเก่าแก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ที่เป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอนาหมื่น เป็นต้น
 
วัดนาหวาย ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย ตำบลบ่อแก้ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 6 เดิมทีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา
 
ต่อมาทางวัดได้รับบริจาคเพิ่มอีกจำนวน 3 แปลง ปัจจุบันมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ถึงวัด ประมาณ 600 เมตร ระยะทางห่างจากตังจังหวัด ประมาณ 80 กิโลเมตร มีถนนสัญจรสะดวก
 
ในบริเวณวัดมีความสะอาดร่มรื่น ซึ่งมีต้นไม้นา ๆ ชนิด เช่นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร บรรยากาศเงียบสงบ มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านหน้าวัด ตลอดปี อากาศเย็นสบาย
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย Map พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)