อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ

อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ

อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ พระภักดีเดชะ นามเดิม ท้าวอุเทน บุตรท้าวสร้อยเพียเมืองแสน อพยพจากเมืองเวียงจันทน์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2369 ต่อมาได้อพยพและชุมชนที่บ้านดงยาง (บ้านเมืองเก่า)
 
และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองประจันตคาม เมื่อปี พ.ศ.2376 บรรดาเป็นที่ "หลวงภักดีเดชะ" เกิดศึกยวนมาตีพนมเปญหลายครั้ง ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นกองทัพหน้า โดยมีเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) เป็นแม่ทัพหลวงไปรบกับข้าศึกจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "พระภักดีเดชะ" และต่อมาเสียชีวิตในสนามรบ
อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ Map อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ Map
Tag Tag: อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)