วัดอินทาราม

วัดอินทาราม

วัดอินทาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอินทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกงมีเหตุการณ์สำคัญ 2 ช่วงเวลา คือ 1. ในวันที่ 19 ธันวาคม รศ.127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับพักเรือพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จประพาสฉะเชิงเทรา
 
2.กรมหลวงชุมพรฯได้ถวายหอนั่งของท่านสร้างเป็นโบสถ์เก่า(หอนั่งสมัยก่อนหมายถึง บ้านที่อยู่อาศัยของคนสมัยโบราณซึ่งต่อมาจากเรือนใหญ่สำหรับเป็นที่นั่งเล่นของผู้มีฐานะในสมัยนั้น) นอกจากนี้ยังถวายเตียงนอนให้พระบุญเรือง 1 หลัง
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอินทาราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)