บ้านแหลมไผ่

บ้านแหลมไผ่

บ้านแหลมไผ่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านแหลมไผ่ เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ควายพันธุ์ดี สวยงาม อยู่ที่ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นายบุญเลิศ วงษ์เชื้อ ซึ่งมีควายพันธุ์ดี ได้รับรางวัลชนะเลิศของกรมปศุสัตว์ ปี 2543 อายุ 4 ขวบ ชื่อ น้องเหลือง มีรูปร่างสวยงาม เพศเมีย และมีควายที่มีเขายาวกว่า 2 เมตร อายุ 20 ปี รูปร่างสวยงาม เพศผู้ ชื่อน้องเผือก เป็นควายใช้งาน มีรูปร่างสวยงาม
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านแหลมไผ่
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)