สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์

สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์

สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ หนองเกวียนหักเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีมาเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษสภาพน้ำมีลักษณะตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้
 
เทศบาลจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาหนองเกวียนหักเป็นสวนสาธารณะให้เชื่อว่า "สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
Tag Tag: สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)