โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ ที่ดินและ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน ได้นำไปปฏิบัติตาม สนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน ไม่เดือดร้อนในขณะ ที่ระบบเศรษฐกิจของชาติกำลังอยู่ในภาวะถดถอย
 
โดยได้รับสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาทำการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆให้ผู้สนใจได้ศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้นับเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้ที่ได้ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อยู่ตลอดเวลา
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ Map โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)