แก่งหินเพลิง

แก่งหินเพลิง

แก่งหินเพลิง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แก่งหินเพลิง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ใสใหญ่) หรือ ขญ. 9 อำเภอนาดี ถือกำเนิดเกิดจากลำน้ำใสใหญ่ในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ สิ้นสุดที่ปลายน้ำ ณ ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  และไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลรวมกับแม่น้ำนครนายกรวมเป็นแม่น้ำบางปะกง
 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทาย และสนุกสนาน ในช่วงฤดูฝนราวเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลาก ล้นแก่ง และไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เหมาะสำหรับการล่องแก่งหินเพิง หากพ้นช่วงฤดูฝนไปแล้วแก่งหินเพิงนี้จะกลายเป็นลานโขดหินกว้างใหญ่
 
การล่องแก่งหินเพิง จะผ่านแก่งต่าง ๆ ได้แก่ แก่งหินเพิง แก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร แก่งงูเห่า การล่องใช้แพยางนั่งประมาณ 8-10 คน ผู้ประกอบการจะพานักท่องเที่ยวเดินป่าไปยังต้นน้ำ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากนั้นจะเริ่มล่องแก่งมายังจุดสุดท้ายบริเวณ ขญ. 9 ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 20นาที
 
ระดับความยากง่ายของสายน้ำอยู่ที่  3-5 บอกได้เลยว่าสนุก เร้าใจและจะจดจ่ออยู่กับสายน้ำตามแก่งที่ล่องผ่าน กระแสน้ำที่ไหลจะพาเรือยางแล่นปะทะโขดหิน  ทำให้เกิดกระแสน้ำวนไหลแรง   ผู้นำล่องแก่งจึงต้องใช้ฝีมือและทักษะในการพาย รวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพายเพื่อให้เรือยางพ้นจากโขดหิน และไม่ให้เรือพลิกคว่ำ 
 
อัตราค่าบริการล่องแก่ง รายบุคคล คนละประมาณ 450 บาท และเหมาลำ ลำละประมาณ 3,500 บาท/8 คน ความปลอดภัยในการล่องแก่งหินเพลิง มีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำทุกจุด ทุกคนผ่านการฝึกอบรมและทดสอบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ มีชูชีพ เชือก อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
 
การเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 หากมาจากกรุงเทพ ฯ ตรงไปทางอำเภอกบินทร์บุรี บริเวณหลัก กม.201 ให้สังเกตสถานีบริการน้ำมันและโรงเรียนวัดสระดู่ทางซ้ายมือ มีถนน รพช. สระดู่ – สะพานหิน ให้เลี้ยวซ้ายวิ่งเข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านหนองแหน เลี้ยวซ้ายไปอีก 7 กิโลเมตร ถึง ขญ.9
แก่งหินเพลิง Map แก่งหินเพลิง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: แก่งหินเพลิง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)