เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ

เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ

เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เพาะปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรไทย เช่น ยอ ฟ้าทะลายโจร หญ้าปักกิ่ง ชุมเห็ดเทศ เพกา เสลดพังพอน เป็นต้น  ที่นำมาทำเป็นสมุนไพรลูกประคบ ชุดอบ น้ำมันนวด สบู่สมานไพร รวมถึงการนวด อบ ประคบและการพัฒนามัคคุเทศน์น้อยเพื่อนำชมสมุนไพร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร. 08 7087 5039, 08 6700 8842
 
จังหวัดปราจีนบุรีมีถนนผลไม้ที่ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาลอยู่ที่ บ้านหนองจวง-บ้านหนองกันเกรา ได้แก่ มังคุด กระท้อน ทุเรียน ส้มโอ มะปราง เงาะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชิมผลไม้สด ๆ และซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ ดังต่อไปนี้
               
1. สวนธิดารัตน์ เจ้าของสวน ชื่อ นายวีระ โสสืบ 32/4  หมู่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ โทร. 08 9543 8438 (ผลผลิตได้แก่ มะม่วง กระท้อน)
               
2. สวนเหรียญทอง เจ้าของสวนชื่อ นายสำราญ เหรียญทอง บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3807, 08 1663 8037, 08 1782 1145 (ผลผลิตได้แก่ กระท้อน มังคุด ทุเรียน)
 
3. สวนปัญญา เจ้าของสวนชื่อ นายปัญญา บำรุงวัด บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3134, 08 1949 6977  (ผลผลิตได้แก่ กระท้อน ทุเรียน)
 
4. สวนฮวดจึง เจ้าของสวน ชื่อ นายมนัส ฮวดจึง บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3568, 08 6144 1092 (ผลผลิตได้แก่ กระท้อน ทุเรียน, กระท้อนหยี)
 
5. สวนทรัพย์ประเสริฐ เจ้าของสวน ชื่อ นายสมยศ คุ้มพลาย บ้านเลขที่ 60/1-2 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ปราจีนบุรี (ผลผลิตได้แก่ ทุเรียน)
               
6. สวนเทียบกลาง เจ้าของสวน ชื่อ นายเทวี เทียบกลาง 160 หมู่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 5383 (ผลผลิตได้แก่ ส้มโอ)
               
7. สวนสานิต เจ้าของสวน ชื่อ นายสานิต เชาว์ดี 160 หมู่ 7  ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี (ผลผลิตได้แก่ ส้มโอ)
               
8. สวนจิตร์นิยม เจ้าของสวน ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน 29 หมู่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ (ผลผลิตได้แก่ มังคุด มะปราง)
             
 9. สวนศุนาลัย เจ้าของสวนชื่อ นางสำอางค์ ศุนาลัย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 174/1  หมู่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3392 (ผลผลิตได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน)
 
10. สวนโยธี เจ้าของสวนชื่อ นายโยธี จันทร์เรือง บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3578  (ผลผลิตได้แก่ มังคุด ทุเรียน)
เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ Map เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)